Σωλήνες άρδευσης

Σωλήνες άρδευσης
  • Σωλήνες άρδευσης νερού κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο (LPDE) και (HPDE). Κατάλληλες για κάθε τύπο ποτίσματος.