Αναζήτηση
 • Κατασκευαστές
  0
 • Διατομή
  0
  0
 • Τύπος
  0
  0
 • Xρώμα
  0
  0
 • Μέτρα Κουλούρας
  0
  0
  0
  0
  0
 • Ροή Μπεκ Lt / ώρα
  0
  0
  0
  0
 • Είδος
  0
  0
  0

Σταλακτηφόροι σωλήνες άρδευσης νερού - Πολυαιθυλένιου (LPDE)

Σταλακτηφόροι σωλήνες άρδευσης νερού - Πολυαιθυλένιου (LPDE)
 • Σταλακτηφόροι σωλήνες άρδευσης νερού σε πλήθώρα διαστάσεων
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 16,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 16,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 53,25€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 53,25€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 53,25€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 20,34€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 51,03€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 51,03€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 51,03€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγκατα..
Από 51,03€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι σωλήνες άρδευσης NEW GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγ..
Από 4,40€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι σωλήνες άρδευσης NEW GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγ..
Από 60,03€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι σωλήνες άρδευσης NEW GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγ..
Από 60,02€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι σωλήνες άρδευσης NEW GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγ..
Από 60,02€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι σωλήνες άρδευσης NEW GR είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα καθώς και για εφαρμογές υπόγειων εγ..
Από 7,33€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι σωλήνες άρδευσης NEW GR ΚΑΦΕ χρώματος είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα κυρίως σε ξενοδοχειακ..
Από 8,07€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι σωλήνες άρδευσης NEW GR ΚΑΦΕ χρώματος είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα κυρίως σε ξενοδοχειακ..
Από 62,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι σωλήνες άρδευσης NEW GR ΚΑΦΕ χρώματος είναι κατάλληλες για αυτόματο πότισμα κυρίως σε ξενοδοχειακ..
Από 62,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς και για εφ..
Από 7,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς και για εφ..
Από 67,52€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς και για εφ..
Από 67,52€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς και για εφ..
Από 12,52€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδρευσης PC2 Lite Ultra είναι αυτορυθμιζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώ..
Από 18,69€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 Lite Ultra είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς..
Από 70,93€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 Lite Ultra είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς..
Από 70,93€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 καφέ είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς και γ..
Από 26,04€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 καφέ είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς και γ..
Από 6,20€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 καφέ είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς και γ..
Από 88,78€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Σωλήνες άρδευσης PC2 καφέ είναι αυτοριθμυζόμενοι και κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς και γ..
Από 88,78€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€