Τελάρα Λαχανικών & Παλετοκιβώτια

Τελάρα Λαχανικών & Παλετοκιβώτια
  • Τελάρα μεταφοράς λαχανικών καθώς και παλετοκιβώτια πλαστικά