Πολιτική Εχεμύθειας

Πολιτική Εχεμύθειας

 

Δηλώνουμε ρητά ότι τα προσωπικά και εταιρικά και τα πάσης φύσεως στοιχεία που σχετίζονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποιήσαν εμπορικές συναλλαγές εντός του ιστότοπου και εκτός ιστότοπου τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καταχωρήθηκαν στα αρχεία του dealers.gr, δεν διανέμονται και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους.

Τα στοιχειά που προσκομίζετε στην Dealers με οποιονδήποτε τρόπο (μέσω site ή τηλεφωνικά ή με παράδοση εγγράφων) είναι με την συγκατάθεσή σας και δηλώνετε ότι είναι εκμεταλλεύσιμα από την dealers.gr βάσει του ν.2472/97.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητα με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dealers.gr επιτυγχάνεται με κρυπτογράφηση ssl 2048 bit.