Τεχνικες Εργασιες

Αγαπητοί πελάτες το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας μας θα είναι κλειστό από 1η Ιουνίου έως και 25η Ιουνίου.

 Για επικοινωνία στείλτε μας e-mail στο info@dealers.gr

 

 

Ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης

 

o.t.c GENERAL UNION GREEK BRANCH
Δραστηριότητα: Γενικό διαδικτυακό εμπόριο
ΑΦΜ: 996764455
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα: Αγ. Κωνσταντίνου 59, Μαρούσι, Green Plaza Building
Τηλεφωνικό κέντρο:+30 210 400 7070  e-mail: info@dealers.gr

 

Η εταιρεία δεν διαθέτει φυσικά σημεία πώλησης

Επιστροφές προϊόντων πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος επιστροφών, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

Γενικοί Όροι

 

1. Η διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας ξεκινά μετά από την αποδοχή της, προς αποφυγή οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης ζημίας μπορεί να προκύψει σε βάρος της εταιρίας.

Παράδειγμα: Ενδέχεται να προκύψει διαφορά ως προς το μεταφορικό κόστος σε ορισμένα ογκώδη προϊόντα που παραδίδονται λόγο μεγάλου όγκου με πρακτορεία μεταφορών ή λάθος πληκτρολόγηση ή υπολογισμού ή αυτόματης μεταφοράς πληροφορίας που βαραίνει τρίτο και αφορά την τιμή προϊόντος σε βαθμό που η εταιρία κρίνει ότι δεν επιθυμεί να απορροφήσει, η διαφορά καλύπτεται με την αποστολή εντολής πληρωμής της οποίας διαφοράς έχει προκύψει.

Η εταιρία οφείλει να ενημερώσει έγκυρα τον αγοραστή για την διαφορά στο μεταφορικό κόστος ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προκύπτουν διαφορές που επιφέρουν οικονομική ζημία.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής έχει καταβάλει το οικονομικό αντίτιμο κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στο καλάθι, και κατόπιν της ενημέρωσης για την διαφορά στο κόστος κρίνει ότι δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η εταιρία δεσμεύεται να επιστρέψει με την μέθοδο του αντιλογισμού αμέσως μετά την πίστωση του ποσού το καταβληθέν ποσό που έλαβε εξολοκλήρου.

 

2. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται για λογαριασμό του αγοραστή αλλά και για λογαριασμό τρίτων.

 

3. Η παραλαβή του εμπορεύματος πιστοποιεί την αρτιότητά του ως προς την εξωτερική συσκευασία εφόσον αυτή διατίθεται ή εξωτερικές φθορές εφόσον αυτές είναι εμφανής.

 

4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης όπως αυτό ορίζεται στο σχετικό νομοσχέδιο η εταιρία δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, τα έξοδα επιστροφής και παράδοσης υπαναχώρησης επιβαρύνουν τον πελάτη. Στην περίπτωση όπου έγινε λάθος κατά την διαχείριση της παραγγελίας και απεστάλη άλλο προϊόν τα έξοδα αποστολής και επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρία.

 

5. Επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία εφόσον το προϊόν βρίσκεται άθικτο στην συσκευασία του όπως παρελήφθη και έως 14ης ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή του. Ενημερωθείτε για τον Νόμο προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης προϊόντα που θεωρούνται ευπαθή που μπορούν να αλλοιωθούν από ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης καθώς και προϊόντα υγιεινής εφόσον δεν διαθέτουν ζελατίνα προφύλαξης.

Στην περίπτωση που το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός 14ων  ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρία.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή η εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

 

6. Σε περίπτωση αστοχίας υλικού ενημερώστε την εταιρία εντός 3ων ημερών από την ημέρα παραλαβής η εταιρεία δεν επιστρέφει το χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί, αντικαθιστά το προϊόν εφόσον το πρόβλημα προκλήθηκε χωρίς υπαιτιότητα, κακή χρήση, λάθος χειρισμό, υπέρβαση των οδηγιών εγχειριδίου, πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

7.  Για προϊόντα με ηλεκτροδοτούμενη λειτουργία ή με κινητήρες εσωτερικής καύσης που καλύπτονται από ορισμένου χρόνου εγγύηση κατασκευαστή επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service και αναφέρετε την βλάβη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απόρριψη αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης που δεν έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της εγγύησης από το εξουσιοδοτημένο service.

Για προϊόντα που δεν είναι απαραίτητη η ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία τους ή εσωτερικής καύσης κινητήρες, ή στερεά καύσιμα διαπιστώσετε πρόβλημα ως προς την λειτουργικότητα τους σε βαθμό που επηρεάζεται η λειτουργικότητα ή ο σκοπός που κατασκευάστηκαν επικοινωνήστε τηλεφωνικά για να λάβετε οδηγίες.

Δεδομένου ότι αυτά παραδόθηκαν άρτια  σε εσάς και δεν υπέστησαν βλάβη, θραύση, κατά την μεταφορά ανατρέξτε στον κανόνα (2) Σε περίπτωση που δεν έγινε αντιληπτό το πρόβλημα λόγο ιδιαιτερότητας πχ διαρροή υγρών σε σώμα δοχείου εξαιρείται από τον κανόνα αρτιότητας κατά την παράδοση, εφόσον το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό και όχι επίκτητο, σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται αστοχία υλικού και η εταιρία θα το αντικαταστήσει με νέο χωρίς πρόσθετη δαπάνη έως και 10 μέρες μετα από την παράδοση.

Η εταιρία ως μεταπωλητής δεν φέρει ευθύνη για αστοχία υλικών τρίτων καθώς αποποιείται της όποιας ευθύνης.

 

8. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

9. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων προϊόντων που προστέθηκαν στο καλάθι από τον χρήστη και απεστάλησαν.

 

10. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ορθότητα και την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων, των εικόνων που παρέχονται από τον κατασκευαστή, δεν ευθυνόμαστε για λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Η διασταύρωση των τεχνικών προδιαγραφών, διαστάσεων, προδιάγραφες καταλληλότητας βαραίνει τον αγοραστή.

Η εταιρία οφείλει στην περίπτωση λανθασμένης ενημέρωσης, ασυμφωνίας των πραγματικών προδιαγραφών που αναγράφονται σε σχετικό εγχειρίδιο αν αυτό διατίθεται να επιστρέψει εξολοκλήρου το ποσό αγοράς συμπεριλαμβανομένου του μεταφορικού κόστους μετά από επιστροφή του προϊόντος και εφόσον αυτό βρεθεί άρτιο λειτουργικό και αχρησιμοποίητο, το ποσό επιστρέφεται στον αγοραστή αμέσως μετά την παραλαβή και την διασταύρωση ή έως και τριάντα ημερολογιακές ημέρες στην περίπτωση που το προϊόν έγινε ειδικά παραγγελία για εσάς.

Η εταιρία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημία που προκληθεί έμμεσα ή άμεσα από την χρήση προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε με ακατάλληλο τρόπο ή δεν ελέγχθηκε από τον αγοραστή η καταλληλότητα του για τον επιθυμητό σκοπό που αποκτήθηκε.

Η εταιρία παρουσιάζει τεχνικές προδιαγραφές, αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται σε συνέχεια αυτόματης διασύνδεσης και η μετάδοση της πληροφορίας αποκόπτεται από πλατφόρμες τρίτων Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι εφικτό να διασταυρωθούν για την εγκυρότητα τους.

Ωστόσο η εταιρία διατηρεί συνεργασίες μόνο με πιστοποιημένους φερέγγυους προμηθευτές ως αποτέλεσμα την αυξημένη αξιοπιστία των προδιαγραφών καθώς και των προϊόντων που παρουσιάζονται, αυτό όμως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο λάθους

 

 

 

Ασφάλεια Πληρωμών

 

Όλες οι συναλλαγές που αφορούν το καλάθι αγορών του Dealers.gr γίνονται στο διαδικτυακό περιβάλλον της Viva Payment Services SA, ειναι αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, μεταφέρεστε αυτόματα καθώς έχετε δώσει την εντολή "πληρωμή με κάρτα". Το κατάστημα διαθέτει κρυπτογράφηση SSL 64 bit. Ενώ δεν διατηρεί αρχεία καρτών στην βάση δεδομένων του, καθώς η εισαγωγή στοιχείων της κάρτας καταχωρούνται στο διατραπεζικό περιβάλλον της Viva Payment Services που πληρούνται τα υψηλότερα πρότυπα κρυπτογράφησης.

Επι προσθέτως το σύστημα Viva Payment χρησιμοποίει σύστημα full 3ds Αποστολή πενταψήφιου μοναδικού κωδικού στο καταχωρημένο κινητό του καρτούχου πριν την ολοκλήρωση πληρωμής, εξασφαλίζοντας έτσι ηυξημένη ασφάλεια.

Εάν δώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά θα σας στείλουμε μήνυμα sms ή email προκειμένου να εξοφλήσετε μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου στο διατραπεζικό περιβάλλον της Viva Payment Services  χρησιμοποιώντας την χρεωστική σας κάρτα

 

 

 

Πολιτική εχεμύθειας

 

Δηλώνουμε ρητά ότι τα προσωπικά και εταιρικά και τα πάσης φύσεως στοιχεία που σχετίζονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποιήσαν εμπορικές συναλλαγές εντός του ιστότοπου και εκτός ιστότοπου τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καταχωρήθηκαν στα αρχεία της εταιρίας, δεν διανέμονται και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους μη εμπλεκόμενων για την εκτέλεση της παραγγελίας , τα στοιχεία που αναφέρονται στο παραστατικό θα αποσταλούν στην εταιρία Courier ή σε μεταφορική εταιρία και κατά περίπτωση σε συνεργάτες αυτών για την διεκπεραίωση της αποστολής, καθώς και σε συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για την επίτευξη εμπορικών στόχων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την διαχειρίστρια εταιρεία.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα στοιχειά που προσκομίζετε στην εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο (μέσω site ή τηλεφωνικά ή με παράδοση εγγράφων) είναι με την συγκατάθεσή σας και δηλώνετε ότι είναι εκμεταλλεύσιμα από την εταιρία για την επίτευξη εμπορικών στόχων βάσει του ν.2472/97. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητα με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Tα στοιχεία διατηρούνται στην εταιρία καθ' όλη την διάρκεια της εμπορικής της δραστηριότητας.

Διατηρείτε δικαίωμα διαγράφης.

 

 

 

 Διαφάνεια στις τιμές

 

Αναφέρουμε το συνολικό κόστος του προϊόντος , συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλης πρόσθετης δαπάνης καθώς επίσης και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, Συσκευασίας δώρου, Επεμβάσεις διαμόρφωσης, Επιγραφών, Ασφάλειας,  Η τελική τιμή ενδέχεται να διαφέρει με κριτήριο την ποσότητα την προοπτική συνεργασίας στην περίπτωση ΠΟΛ 1150 ο ΦΠΑ  δεν αφαιρείται αυτόματα

 

 

 

 

Κόστος & Τρόποι αποστολής

 

Για προϊόντα με βάρος 8 κιλά ή ογκομετρικό βάρος έως 8 κιλά οι αποστολές πραγματοποιούνται με courier.

Για προϊόντα βαρύτερα από 8kg  ή ογκομετρικό βάρος μεγαλύτερο από 8kg οι αποστολές πραγματοποιούνται με πρακτορεία μεταφορών.

 

1)  Courier Πανελλαδική χρέωση για προϊόντα με βάρος ή ογκομετρικό βάρος μέχρι 2kg κόστος από 4,00€ για κάθε επιπλέον κιλό +0,60 λεπτά.

 

2) Μεταφορική εταιρεία : Στο Dealers.gr γνωρίζετε σχεδόν πάντα το μεταφορικό κόστος μεγάλων προϊόντων, με το αυτοματοποιημένο σύστημα μεταφορικών που διαθέτουμε, για προϊόντα μεγαλύτερου όγκου όπου έχουν όγκο έως 1 κυβικό. Το κόστος υπολογίζεται βάσει του τελικού προορισμού, με τον νομό και τον ταχυδρομικό κωδικό που προσθέτετε στο καλάθι αγορών, έτσι είστε σχεδόν πάντα ενήμερος για το τελικό κόστος πριν προχωρήσετε στην πληρωμή.

 

Η χρέωση που εμφανίζεται στο καλάθι αφορά την αποστολή σε συνεργαζόμενα σημεία παράδοσης και επιστροφής της παροχής σας με ακτίνα παράδοσης έως 10 km από το σημείο και παράδοση επί του πεζοδρομίου. Για παραδόσεις πέραν των 10 km ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με επιπλέον κόστος, θα σας ενημερώσουμε μετα την λήψη της παραγγελίας σας.

Τυχόν διαφορές στο μεταφορικό κόστος για παραδόσεις μεγάλων προϊόντων καλύπτονται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης με την δημιουργία εντολής πληρωμής διαφοράς θα σας στείλουμε έναν σύνδεσμο Viva Payment για να καλύψετε την όποια διαφορά προκύψει. Στην περίπτωση που κρίνετε ασύμφορη την αγορά η εταιρία δεσμεύεται για την  επιστροφή ποσού εξολοκλήρου μετά την εμφάνιση του ως διαθέσιμο με την μέθοδο του αντιλογισμού. Αν έχετε επιλέξει τραπεζική κατάθεση ( μεταφορά ) για την αποπληρωμή της παραγγελίας σας δεν θα υφίσταται διαφορά διότι σε αυτήν την περίπτωση έχετε ενημερωθεί για την τυχόν διαφορά πριν την κατάθεση του ποσού αποπληρωμής.

 

 

Αν επιθυμείτε την μεταφορά στον χώρο σας και βρίσκεστε σε ακτίνα έως και 10 kh από το σημείο παράδοσης δεν επιβαρύνεστε με επιπλέον χρέωση.
Μεταφορά στον χώρο σας σε μεγαλύτερες αποστάσεις των 10 kh ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση, θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και πριν την πληρωμή για το ακριβές κόστος.

 

 

Σε  εμπορεύματα μεγαλύτερου όγκου του 1 κυβικού ή που το σχήμα τους απαιτεί ειδική φόρτωση π.χ. Βαριά ογγώδη μηχανήματα, ενημερώνεστε για το κόστος αποστολής τηλεφωνικά.

 

 

 

Καθυστέρηση Παραγγελίας

 

Αν το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας, αν έχει αλλάξει η διαθεσιμότητα σε αυτόν.

Αν διαμεσολαβήσει απεργία, έντονα καιρικά φαινόμενα, αργία εσωτερικού, αργία εξωτερικού.

Αν αλλάξει το απόθεμα μας κατά την ώρα ή μετά την λήψη της παραγγελίας θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως, αν έχετε εξοφλήσει την παραγγελία σας και επιθυμείτε την ακύρωση της σε αυτήν την περίπτωση το ποσό θα επιστραφεί αμέσως μετά την εμφάνιση του ως διαθέσιμο στον λογαριασμό από όπου πραγματοποιήσατε την μεταφορά ή στην περίπτωση που εξοφλήσατε με κάρτα με αντιλογισμό αμέσως μετά την διαθεσιμότητα του ποσού. Δεν θα επιβαρυνθείτε με τραπεζικές κρατήσεις

Σε κάθε μια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις θα ενημερωθείτε αμέσως.

 

Συμβουλή:  Προγραμματίστε τις εργασίες σας έτσι ώστε να υπάρχει το περιθώριο μικρής καθυστέρησης. πχ θα παραλαμβάνατε Δευτέρα και τελικά θα παραλάβετε Τρίτη.
Οι χρόνοι παράδοσης για όλα τα εμπορεύματα που εμφανίζονται στο Dealers.gr τηρούνται ! Υπάρχει όμως ο αστάθμητος παράγοντας πχ καθυστέρηση από απεργίες και καιρικά φαινόμενα ή ανεπαρκής χώρος στο όχημα.

 

 

 

Υπαναχώρηση - Δικαίωμα αλλαγής

 

Έχετε την δυνατότητα επιστροφής προϊόντων που αγοράσατε μέσω του Dealers.gr εντός 14 ημερών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν, να είναι στην συσκευασία του (όπως παρελήφθη) και να έχετε την απόδειξη αγοράς. Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης προϊόντα που θεωρούνται ευπαθή που μπορούν να αλλοιωθούν από ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης καθώς και προϊόντα υγιεινής εφόσον δεν διαθέτουν ζελατίνα προφύλαξης.

 

Οι αλλαγές δεν ισχύουν στην περίπτωση που τα προϊόντα έχουν γίνει παραγγελία ειδικά για εσάς, 

Αν είστε ο λήπτης δώρου δεν δικαιούστε αλλαγή

Το κόστος μεταφοράς σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη.

 

 

Ακύρωση παραγγελίας

 

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας
Αν η αποστολή της παραγγελίας σας έχει δρομολογηθεί και έχετε εξοφλήσει το ποσό θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής η επιστροφή του ποσού θα πραγματοποιηθεί εφόσον παραλάβουμε το προϊόν.
 
Αν το προϊόν σας αποστέλλετε με μια από της διεθνής ταχυμεταφορές DHL, UPS, FEDEX TNT θα πρέπει να κάνετε άρνηση παραλαβής, το ποσό που επιβαρυνθήκατε θα επιστραφεί σε εσάς μείον τα έξοδα αποστολής και επιστροφής η διαδικασία συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο από 7 ημέρες ξεκινώντας από την δήλωση άρνησης παραλαβής.

Αν το προϊόν είναι παραγγελία ειδικά για εσάς το ποσό θα επιστραφεί α) όταν βρεθεί αγοραστής β) έως 30 μέρες γ) αν κριθεί απαραίτητο θα σας ζητήσουμε μέσω e-mail 2 εβδομάδες παράταση καθώς θα αναφέρουμε την εξέλιξη της παραγγελίας σας.

 

 

Επιστροφή πληρωμής

 

Αν η πληρωμή έγινε με χρεωστική κάρτα για ποσά έως 399 ευρώ η επιστροφή χρημάτων ολοκληρώνονται μετα την διαθεσιμότητα του ποσού και έως και 4 εργάσιμες το αργότερο με αντιλογισμό χωρίς καμία επιβάρυνση, προϋπόθεση είναι να επιστρέψετε το προϊόν αχρησιμοποίητο στην περίπτωση που το έχετε παραλάβει.

Αν η πληρωμή έγινε με κάρτα Ελληνικής τράπεζας η τράπεζας εξωτερικού και για ποσό από 400 ευρώ  σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεστε με έξοδα 1,2% επί του ποσού για κάρτες Ελληνικής τράπεζαςκαι 2,5% για κάρτες εξωτερικού, η επιστροφή χρημάτων ολοκληρώνεται μετα την διαθεσιμότητα του ποσού και έως και 4 εργάσιμες το αργότερο με τραπεζική μεταφορά. Θα σας ζητήσουμε τον λογαριασμό του καρτούχου. Προϋπόθεση είναι να επιστρέψετε το προϊόν αχρησιμοποίητο στην περίπτωση που το έχετε παραλάβει

Αν το ποσό που καταθέσατε υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ και αφορά προϊόν που δεν βρισκόταν σε απόθεμα ή έχετε παραλάβει το προϊόν που παραγγέλθηκε ειδικά για εσάς θα πρέπει να το επιστρέψετε άθικτο στην συσκευασία του, το ποσό θα επιστραφεί  όταν βρεθεί αγοραστής και έως και τις 30 μέρες ως τελική προθεσμία που ορίζει ο νόμος η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει παράταση δύο εβδομάδων αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Το ποσό θα κατατεθεί στον λογαριασμό από όπου έγινε η κατάθεση.

Αν είστε ο λήπτης δώρου δεν δικαιούστε αλλαγή ή επιστροφή χρηματικού ποσού, επιστροφή ποσού μπορεί να αιτηθεί ο αγοραστής,  φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποίησε εμπορικές συναλλαγές με την εταιρία, και εφόσον αυτό εμπίπτει στους ορούς υπαναχώρησης ή σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπετε στις σχετικές παραγράφους των όρων.

 

 

 

Αποποίηση ευθύνης

 

Η εταιρία δεν ευθύνεται για μη συμβατά προϊόντα που προστέθηκαν από τον χρήστη και απεστάλησαν ή ως μέρος ή ως ανταλλακτικά που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του προϊόντος.
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες και σωστή ενημέρωση στις προδιαγραφές, περιγραφές και φωτογραφίες για τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό όμως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο.

Οι προδιαγραφές οι διαστάσεις και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρουσιάζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμπεριλαμβανομένου και των φωτογραφιών που απεικονίζουν τα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν ως εκ τούτου η εταιρία αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με την ακρίβεια των προδιαγραφών που παρουσιάζονται.

Αναλυτικότερα στον 9ο Όρο

Αυτή η αποποίηση ευθύνης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση την τήρηση του νόμου για το δικαίωμα υπαναχώρησης ή αντικατάστασης του προϊόντος μετά την αγορά εφόσον αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί και παραμένει στην συσκευασία του σε κατάσταση που αποτελεί άρτια μονάδα προς πώληση.

Οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα τηρούνται υπάρχει όμως η πιθανότητα καθυστερήσεων που οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος ή σε άλλες εξωτερικές συνθήκες και αστάθμητους παράγοντες που καθιστούν την τήρηση του επιθυμητού χρονικού ορίου αδύνατη.
Για αυτόν τον λόγο ολοκληρώνοντας την διαδικασία αγοράς αυτόματα αποδέχεστε και την πιθανότητα η παραγγελία σας να μην ολοκληρωθεί στο επιθυμητό χρονικό όριο που έχουμε θέσει από την αρχή.

 

 

Συνδέσεις Cookies

 

Τεχνικά απαραίτητα Cookies

Cookies στόχευσης και διαφήμισης

Google Analytics

Διατηρείτε δικαίωμα αντίρρησης

 

Ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε για την ενημέρωση των όρων χρήσης!